Ιουνίου 21, 2010

Θ-έρος, τρύγος.....ΠΟΛΕΜΟΣ.-
Tra(n)-she-art


-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλ-α-μπλα-μπλα-μπλ0-α-μπλα-μπλα-μπλα-μπλ-αμπλα-μπλ-α-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλα-μπλο-μπλα-μπλ-α-α-α-α-α-μπλ-ο...