Οκτωβρίου 19, 2008

1+1=3,2,1,0

Εχω χάσει δύο ζωές,
μου μένουν πέντε- για να ζήσω.
ανθρώπου μία-
να αγαπήσω.